View Sidebar
Mozart – uppväxten

Mozart – uppväxten

Musikgeniet och underbarnet Wolfgang Amadeus Mozart föddes i Salzburg Österrike den 27 januari 1756. Hans födelsenamn var Johannes Chrysostomus Wolfgangus Teophilus Mozart. Fadern, Leopold Mozart, skrev i ett brev till sin gode vän, Johann Jakob Lotter, att sonen döpts till Joannes Chrysostomus, Wolfgang, Gottlieb. Gottlieb betyder ”älskad av gud”. Gottlieb kom senare att ändras till latinet motsvarighet – Amadeus.

 

Ofantlig talang
Mot bakgrund av att fadern Leopold Mozart, violinist och kompositör, hade en anställning i hovorkestern i Salzburg, kom musikunderbarnet Wolfgang Amadeus Mozart att födas in i en familj som beredde honom optimala förutsättningar att utveckla sin musikaliska ådra, sin ofantliga talang.

Fadern, som ju var en professionell musiker, uppfattade tidigt Mozarts talang. Redan vid fyra års ålder fick Wolfgang Amadeus fick lära sig att spela på klaver. Det var även som fyraåring han kom att skriva sitt allra första musikstycke. Då Mozart fyllt sex år fick han lära sig att spela violin. Mozart kunde vid sju års ålder spela vilket stycke som helst direkt från notblad. Dessutom kunde han transponera stycken från en tonart till en annan helt obehindrat och improvisera arior över valfria basstämmor: Denna talangfulle sjuåring kunde även komponera ad lib, efter behag och godtycke.

 

Uppträdanden
Vid sex års ålder uppträdde Mozart för den tysk-romerske kejsaren i Wien, Österrike.

Tillsammans med fadern Leopold Mozart och sin syster Maria Anna Walburga Ignatia, som även hon var musikbegåvad, turnerade Mozart turnerade i stora delar av Europa.
De kom att hyllas bland annat vid hoven i London, Paris, München och i Wien.

När Mozart var tretton år fick han möjlighet att resa med sin far till Rom år 1769. I Sixtinska kapellet, hörde han Gregorio Allegris berömda Miserere. Enligt legenden sägs att Mozart, efter att ha hört den niostämmiga kompositionen vid endast ett tillfälle, skrev ned den på papper.

Blott fjorton år gammal erbjöds Mozart att skriva musik för Milanooperan. Ett mått på dennes storhet som kompositör redan vid så unga år. En fenomenal prestation.

 

Ett av de stora namnen
Wolfgang Amadeus Mozart – musikgeni redan i tidig ålder, utvecklades under sin livsresa till en av de viktigaste tonsättarna i den så kallade wienklassiska stilen. Tonsättaren, pianisten och violinisten Wolfgang Amadeus Mozart kom att gå till eftervärlden som ett av de stora namnen i musik- och världshistorien.

 

Klassisk musik, som den som Wolfgang Amadeus Mozart skapade, passar väl för företagsevent av olika slag. Företagsevent är något som Eventlogic är specialiserade inom. Många av hans verk är ljusa, glädjefyllda och fyllde på sin tid en funktion i sociala omgivningar – en funktion de har för musikintresserade även idag.

Mozart – uppväxten 2

Kommentarer är stängda

bonpress