View Sidebar
Vill du bli musiklärare?

Vill du bli musiklärare?

En anledning god som någon, att studera till musiklärare, är att du samtidigt som du undervisar dina elever, får möjlighet att arbeta med musik.

Ämneslärarexamen i musik
För att få möjlighet till yrkesverksamhet som musiklärare i skolan och gymnasieskolan krävs en ämneslärarexamen i musik. Det behöver du för att få lärarlegitimation och därmed bli behörig musiklärare.

Relevant musiklärarutbildning
Musiklärare kan du utbilda dig till bland annat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, vid institutionen för estetiska ämnen vid Umeå Universitet, vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö samt vid Ingesund Musikhögskola.

Då du studerar till ämneslärare i musik sker utbildningen i regel i form av sammanhängande utbildningsprogram. Inom programmen förekommer olika inriktningar. Här kan du verkligen profilera dig. Vilken musik föredrar du? Vad önskar du lära ut?

Som musiklärare kan du arbeta i grundskolan, gymnasieskolan eller folkhögskolan.rqm3bbou9evb4kvzefur

Lön som musiklärare
SCB:s hemsida står att läsa lönen för en lärare, med eftergymnasial utbildning i estetiska ämnen, har en lön på 28 300 kr/månad.

Framtida arbetsmöjligheter
Enligt en artikel på Sveriges Radios hemsida, och P1: s program Mitt i musiken från 2012 är det få som vill bli musiklärare.

Av de som utbildade sig under 2012 valde endast två (2) av 106 inskrivna studenter vid landets musiklärarutbildningar att utbilda sig till musiklärare för årskurserna 7-9 på högstadiet. Varför man här kan finna arbetsmöjligheter i den obligatoriska skolan.

Totalt 104 studenter skrevs in att utbilda sig mot gymnasieskolan trots att att estetisk verksamhet på gymnasiet inte längre är obligatorisk. Därmed kommer inte alla dessa kunna få jobb som musiklärare på gymnasiet.

Däremot innebär ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan mycket goda utsikter att arbeta inom musik- och kulturskolan. Vilket kan förklara varför så få väljer inriktningen musiklärare för årskurserna 7-9 på högstadiet.

Anmärkningsvärt nog, kan tyckas, får en utbildad gymnasielärare dessutom examensrätt på högstadiet, trots att man inte utbildats för den inriktningen.

Arbeta som egenföretagare
Även om det kan vara svårt att få jobb kan du som legitimerad musikpedagog finna möjligheter att arbeta som egenföretagare och ta betalt kontant eller genom att fakturera dina kunder.

Företag som Fakturino erbjuder dig en möjlighet att frigöra kapital, mer eller mindre direkt, genom att du helt enkelt säljer dina fakturor. Du kan till och med få pengar på ditt konto samma dag!

Erbjud dina tjänster som privatlärare, kanske till elever som vill praktisera för att klara intagningsprov. Undersök också vilka behov som finns av musiklärare inom det privata näringslivet eller inom kommuner och landsting.

Måhända är du en musikentreprenör med hela världen som ditt arbetsfält…

Kommentarer är stängda

bonpress